Prislista tandvård

Observera att priserna för tandvårdsbehandlingar är styckepriser och hänsyn har ej tagits till högkostnadsskyddet som påverkar prisbilden i stor omfattning.

Tandläkarbehandlingar

Undersökning

Undersökningen är individanpassad och kostar mellan 660-1565 kr beroende på hur omfattande problematiken är. Undersökningen tar 20-40 min.

Kompositlagning

Beroende på fyllningens storlek, antalet ytor, svårighetsgrad mm kan kostnaden variera mellan ca 500 kr och 1800 kr.

Porslinskrona

Kostar 5500-7000 kr/st inklusive materialkostnad, beroende på materialval.

Rotfyllning

Beroende på antalet kanaler som behöver rotfyllning varierar kostnaden mellan 3000 kr och 6000 kr.

Bettskena

En bettskena kostar 3500 kr.

Behandling av tandhygienist

Hygienistbehandling kostar ca 1000-1500 kr och tar ca. 1 timme.

Tandblekning

Tandblekning kostar 3400 kr och tar ca. 2 timmar. Om man endast önskar tandblekning av över- eller underkäke kostar det 1700 kr, tidsåtgången är densamma.