Högkostnadsskydd Tandvård

Högkostnadsskydd i Tandvården

Vad innebär högkostnadsskyddet?

Högkostnadsskydd

Sedan 1 juli 2008 har en ny tandvårdsreform genomförts som ska fungera som högkostnadsskydd. Den innebär i stora drag att när en behandlingsperiod omfattande ett år startar, påbörjas även en karensgrundande registrering av den utförda tandvården hos försäkringskassan.

Karensen är baserad på Försäkringskassans referenspris som inte behöver vara samma som tandläkarens pris.

Dock är referenspriset rådande för karensen. Då referenspriset överstiger 3.000:- blir tandvården avsevärt mycket billigare.

En normal patient med lågt behandlingsbehov når sällan karensen på 3.000:- varför ej heller någon rabatt utgår. Vid större behandlingsbehov är detta system mycket gynnande för den enskilde.